Adresaci:

Kurs skierowany jest do:

–  dyrektorów, którzy poszukują nowych praktycznych rozwiązań w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego, doradztwa  oraz  wzorów dokumentów

– dyrektorów zaczynających pełnienie funkcji , którzy chcą sprawnie zorganizować pełnienie nadzory pedagogicznego,

– wicedyrektorów, którzy sprawują nadzór pedagogiczny,

– kandydatów na dyrektorów, którzy chcą się przygotować do konkursu

PROGRAM

Czas trwania: 1 miesiąc: 30 godzin w tym 1 godzina clickmeeting

Podstawa prawna nadzoru pedagogicznego

Planowanie pracy szkoły/ przedszkola, placówki w nowym roku szkolnym z wykorzystaniem  wniosków z nadzoru pedagogicznego , kierunków polityki oświatowej państwa, potrzeb szkoły

Konstruowanie Planu nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa

Formy sprawowania i dokumentowania nadzoru pedagogicznego ( ewaluacja, kontrola, monitorowanie )

Obserwacja lekcji w świetle najnowszych osiągnięć dydaktyki i metodyki nauczania Sposoby pisania wyników, wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, uchwał dotyczących wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego informacji o pracy szkoły, przedszkola o której mowa w art.69 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Przygotowanie szkoły/ przedszkola, placówki  do ewaluacji zewnętrznej

Uczestnik kursu ma dostęp do: materiałów szkoleniowych, prezentacji multimedialnych, filmów szkoleniowych.   Clickmeeting – możliwość wysłuchania wykładu ,, na żywo” przez internet z możliwością zadawania pytań lub odsłuchanie wykładu z nagrania bez możliwości zadawania pytań. – 1 godzina

Na zakończenie kursant zdaje samosprawdzający test zaliczeniowy.

Masz wątpliwości/ pytania? To nie problem, w każdym momencie trwania kursu możesz skontaktować się z wykładowcą za pośrednictwem platformy e-learningowej !

Sylwetka wykładowcy (wykształcenie / doświadczenie):

Joanna Pociecha –

nauczyciel dyplomowany z 32 - letnim stażem pracy , starszy wizytator MKO w Krakowie – 5 letnim stażem , dyrektor z 16 – letnim stażem, ekspert z 10 - letnim stażem , coach- 5- letnim stażem

Wykształcenie :
Studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie - magister historii z przygotowaniem pedagogicznym
Studia podyplomowe - Organizacja i Zarządzanie Oświatą ,
Studia podyplomowe - Nauczanie przyrody i biologii w szkole,
Inne: Kurs trenerski z elementami coachingu w zakresie
Trener w biznesie,
Kurs trenerski z elementami coachingu w zakresie
Trener w oświacie
Akademia kompetencji kluczowych,
Publikacja
• Pociecha J. , Ewaluacja nie jest trudna, Dobre Praktyki , Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie

Działalność szkoleniowa
Współpraca z Placówkami doskonalenia nauczycieli, Poradniami Psychologiczno- Pedagogicznymi, Uczelniami w zakresie prowadzenia szkoleń, doradztwa , warsztatów , szkoleń Rad Pedagogicznych, zajęć ze studentami - wykładowca, trener, ekspert, prowadzący.

Opracowanie autorskich programów szkoleń, warsztatów, grantów Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie , modułów kursów kwalifikacyjnych, modułów studiów podyplomowych i seminariów dla dyrektorów , nauczycieli i Rad Pedagogicznych.
Prowadzenie w/w form od roku 2010 co najmniej 20 razy w miesiącu.

CENA

dla nauczycieli 250 zł

CENA

307.50 zł

Zacznij swoją przygodę już teraz

Formularz zgłoszeniowy