Adresaci:

Uczestnikiem kursu może zostać osoba pełnoletnia z obszaru całej Polski posiadająca wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.

PROGRAM

Czas trwania: 1 miesiąc: 30 godzin w tym 1 godzina clickmeeting

MODUŁ 1. Pojęcie i organizacja pierwszej pomocy.

MODUŁ 2. Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

MODUŁ 3. Nagłe zasłabnięcia i zachorowania.

Uczestnik kursu ma dostęp do: materiałów szkoleniowych, prezentacji multimedialnych, filmów szkoleniowych.

Clickmeeting – możliwość wysłuchania wykładu ,, na żywo” przez internet z możliwością zadawania pytań lub odsłuchanie wykładu z nagrania bez możliwości zadawania pytań. – 1 godzina

Na zakończenie kursant zdaje samosprawdzający test zaliczeniowy.

Masz wątpliwości/ pytania? To nie problem, w każdym momencie trwania kursu możesz skontaktować się z wykładowcą za pośrednictwem platformy e-learningowej !

Sylwetka wykładowcy (wykształcenie / doświadczenie):

Szczepan Cypara - ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, kierunek: pedagogika ze specjalnością wychowanie obronne, od 2009 nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, od 2011 strażak (obecnie na stanowisku dowódcy sekcji), w latach 2018-19 kierowca ambulansu.

CENA

dla nauczycieli 250 zł

CENA

307.50 zł

Zacznij swoją przygodę już teraz

Formularz zgłoszeniowy