Adresaci:

Nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych

PROGRAM

Czas trwania: czas trwania: 4 godziny

Moduł I: Podstawy prawne oceniania pracy zdalnej uczniów.(2 godziny)

Moduł II: Sposoby, techniki oceniania pracy zdalnej. (2 godzin)

CEL: przygotowanie kursanta do opracowania zasad oceniania uczniów w czasie pracy zdalnej
Uczestnik:
– analizuje wymogi prawne dotyczące oceniania w sytuacji pracy zdalnej uczniów i nauczycieli
– analizuje funkcje oceny w sytuacji pracy zdalnej
– poznaje możliwe sposoby rozpoznawania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w czasie pracy zdalnej
– planuje sposoby dokumentowania oceniania uczniów, aby spełniało one funkcję kształtującą i motywującą

Na zakończenie kursant zdaje samosprawdzający test zaliczeniowy.
Masz wątpliwości/ pytania? To nie problem, w każdym momencie trwania kursu możesz skontaktować się z wykładowcą za pośrednictwem platformy e-learningowej !

Sylwetka wykładowcy (wykształcenie / doświadczenie):

Urszula Grygier - nauczyciel biologii i przyrody oraz oligofernopedagog. Doradca metodyczny od 2000 roku.

Ekspert pracujący w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych do spraw awansu zawodowego od 2001

Przewodniczący zespołu egzaminatorów oceniających arkusze egzaminacyjne w części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego.

Rzeczoznawca MEN w zakresie oceny podręczników nauczania.

Lider MEN ds. Podniesienia kształcenia uczniów ze SPE.

Trener i edukator prowadzący szkolenia i wykłady dla nauczycieli i dyrektorów oraz konferencje o tematyce oświatowej w tym z zakresu: oceniania, oceniania kształtującego, pracy z dziećmi o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych, metodyki realizacji podstawy programowej, tworzenia programów nauczania oraz innowacji pedagogicznych.

Wykładowca uczelni wyższych.

CENA

dla nauczycieli 70 zł

CENA

86.10 zł

Zacznij swoją przygodę już teraz

Formularz zgłoszeniowy