Adresaci:

Kurs (poziom podstawowy) skierowane jest dla „początkujących” specjalistów potrzebujących inspiracji do pracy: terapeutów, logopedów, wychowawców oraz nauczycieli wspomagających, asystentów i pomocy nauczycieli pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z autyzmem, którzy wykazują trudności w obszarze porozumiewania się.

Zapraszamy także rodziców zainteresowanych tą tematyką i poszukujących odpowiedzi na pytanie „Jak zacząć pracę ze swoim dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?”

PROGRAM

Czas trwania: 1 miesiąc: 30 godzin

Poziom podstawowy (poznanie metod stosowanych w Polsce- przegląd i omówienie wybranych)

MODUŁ I – AUTYZM: ISTOTA, OBJAWY, PRZYCZYNY

MODUŁ II – METODYKA W AUTYŹMIE: AAC(PIKTOGRAMY, PECS, MAKATON; GPS)

MODUŁ III -METODYKA W AUTYŹMIE: METODA KRAKOWSKA, METODA SYMULTANICZNO- SEKWENCYJNA, METODA JOHANSENA I TOMATISA   MODUŁ IV- METODYKA W AUTYŹMIE: TERAPIA SI, ARTETERAPIA, SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

Uczestnik kursu ma dostęp do: materiałów szkoleniowych, prezentacji multimedialnych, filmów szkoleniowych.

Na zakończenie kursant zdaje samosprawdzający test zaliczeniowy.  

Masz wątpliwości/ pytania? To nie problem, w każdym momencie trwania kursu możesz skontaktować się z wykładowcą za pośrednictwem platformy e-learningowej !

Sylwetka wykładowcy (wykształcenie / doświadczenie):

Małgorzata Rams- nauczyciel dyplomowany, logopeda, oligofrenopedagog. Wykładowca z zakresu pedagogiki, oligofrenopedagogiki i logopedii czynny nauczyciel/wychowawca (kl. I-III); nauczyciel przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie (kl. IV-VIII); Prowadzi prywatny gabinet Logopedyczno- Pedagogiczny (diagnoza i/lub terapia dla dzieci, młodzieży i dorosłych)

CENA

dla nauczycieli 250 zł

CENA

307.50 zł

Zacznij swoją przygodę już teraz

Formularz zgłoszeniowy