Adresaci:

Do Kursu może przystąpić osoba, która:

 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy takie obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
 • posiada warunki lokalowe zapewniającą bezpieczna opiekę nad dzieckiem

PROGRAM

Czas trwania: 160 godzin*

 1. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
 2. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
 3. Kompetencje opiekuna dziecka
 4. Praktyki zawodowe – 30 godzin

UCZ SIĘ TAK JAK LUBISZ!

 • nowoczesna platforma e-learningowa – dostęp do materiałów szkoleniowych 24/7
 • wykłady online poprzez program ClickMeeting
 • profesjonalna, sprawdzona kadra
 • indywidualne podejście do Kursanta
 • zaliczenia w formie testów online
 • możliwość wyboru miejsca realizacji praktyk

*(130 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin praktyk zawodowych)

OPŁATY

Opłatę za kurs w pełnej wysokości lub I ratę (zgodnie z podpisaną umową) należy wpłacić najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu na nr rachunku bankowego BS Raba Wyżna 62 8815 0002 2001 0001 0762 0001 (Nazwa odbiorcy: MCE Rafał Leśniak, ul. Podhalańska 4, 34-700 Rabka-Zdrój, tytułem: Imię i nazwisko, nazwa i wymiar godzinowy kursu: ……)

Zacznij swoją przygodę już teraz

Formularz zgłoszeniowy