Adresaci:

Kurs (poziom podstawowy) skierowany jest do nauczycieli przedszkoli, zerówek, szkół podstawowych, wychowawców klas początkowych, nauczycieli wspomagających, pracujących z dziećmi.

Zapraszamy także rodziców zainteresowanych tą tematyką i poszukujących odpowiedzi na pytanie „Jak rozpoznać u dziecka dysleksję? W jaki sposób pomóc swojemu dziecku? Jak pracować z dzieckiem dyslektycznym?”

PROGRAM

Czas trwania: 1 miesiąc: 30 godzin w tym 1 godzina clickmeeting

MODUŁ I DYSLEKSJA – DEFINICJA, ETIOLOGIA, KONCEPCJE

MODUŁ II OBJAWY RYZYKA DYSLEKSJI W RÓŻNYCH OKRESACH ROZWOJOWYCH

MODUŁ III DIAGNOZA PRZESIEWOWA ZAGROŻENIA DYSLEKSJĄ. SKALA RYZYZKA DYSLEKSJI

MODUŁ IV TERAPIA DYSLESKJI

Uczestnik kursu ma dostęp do: materiałów szkoleniowych, prezentacji multimedialnych, filmów szkoleniowych.

Clickmeeting – możliwość wysłuchania wykładu ,, na żywo” przez internet z możliwością zadawania pytań lub odsłuchanie wykładu z nagrania bez możliwości zadawania pytań. – 1 godzina

Na zakończenie kursant zdaje samosprawdzający test zaliczeniowy.

Masz wątpliwości/ pytania? To nie problem, w każdym momencie trwania kursu możesz skontaktować się z wykładowcą za pośrednictwem platformy e-learningowej !

Sylwetka wykładowcy (wykształcenie / doświadczenie):

Małgorzata Rams- nauczyciel dyplomowany, logopeda, oligofrenopedagog. Wykładowca z zakresu pedagogiki, oligofrenopedagogiki i logopedii czynny nauczyciel/wychowawca (kl. I-III); nauczyciel przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie (kl. IV-VIII); Prowadzi prywatny gabinet Logopedyczno- Pedagogiczny (diagnoza i/lub terapia dla dzieci, młodzieży i dorosłych)

CENA

dla nauczycieli 250 zł

CENA

307.50 zł

Zacznij swoją przygodę już teraz

Formularz zgłoszeniowy