Adresaci:

Nauczyciele stażyści

PROGRAM

Czas trwania: 1 miesiąc: 30 godzin

CEL: Zapoznanie nauczycieli stażystów z procedurami awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego

Najważniejsze cele szczegółowe:

– wskazanie konkretnych powinności i obowiązków stażysty

– przedstawienie sposobu dokumentacji awansu zawodowego

– zaznajomienie z aktualnymi przepisami prawa

– przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Sylwetka wykładowcy (wykształcenie / doświadczenie):

mgr Dorota Bajur-Krawiecka- magister polonistyki UJ, nauczyciel języka polskiego, logopeda, neurologopeda, egzaminator państwowy, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, dyplomowany trener w oświacie.

CENA

dla nauczycieli 250 zł

CENA

307.50 zł

Zacznij swoją przygodę już teraz

Formularz zgłoszeniowy